Stripet borebille

Borebiller finnes over hele verden, av 1500 ulike arter finnes 49 i Norge. Billen er 2-4 mm.

Disse kan angripe både hus, møbler og andre tregjenstander av bartre og bjørk. Selv bøker og papirer som oppbevares fuktig kan angripes.

Når billen er klar, bryter den seg ut gjennom treverket og gir seg i vei for å pare seg. Hullet er rundt og ca. 2 mm. i diameter. Det sies at treverket har blitt "markstukket". Hvis det finnes aktive larver inne i trevirket, kan du se små hauger av fint mel inntil borehullene.

Det tar mange år før skadene blir alvorlige, og ofte dør angrepet ut uten at tiltak må iverksettes. Redusering av fukten i treverket ned til 16% fuktkvote vil sakke ned eller stoppe angrepet

Vanlige problemer

Trevirke som lagres fuktig eller i rom som ikke blir oppvarmet er utsatt for angrep fra stripet borebille. Det kreves en relativ luftfuktighet på over 50-60% for at billene skal kunne leve i tømmeret. Det er et vanlig problem i hytter, kirker og andre bygg som ikke blir oppvarmet.

Tips og råd

Bruk trykkimpregnert treverk. Billene vil ikke angripe trevirke som er behandlet på denne måten.

Man kan behandle et angrepet møbel ved å fryse det i noen døgn da billene ikke tåler frysetemperaturer. Man kan også bekjempe ved å lagre ting tørt. Har man stripet borebille i huset bør man kontakte et skadedyrfirma for å konstatere omfanget.

Velg land