Spretthale


Spretthalene lever i og på jord, i råtten ved, i mose og lav. De lever hovedsakelig av råttent plantemateriale og sopphyfer.

Noen arter kan leve i vegetasjon, på sopp og trestubber. Noen finnes på strender og sees ofte på vannoverflaten. Noen kan også finnes på snø.

Det er ca. 300 kjente arter i Norge.

Vanlige problemer

De lever normalt av råttent plantemateriale. De kan også av og til angripe spirende frø og unge vekster.

Tips og råd

Hvis dyrene lever i blomsterpotter, kan disse druknes i vann, og dyr som flyter opp fjernes. Man kan også bruke ugressmatter oppå jorden for å minske problemet med spretthaler i blomsterpotter.

Velg land