Smitteverntiltak

I kampen mot coronaviruset kan Anticimex tilby din bedrift en rekke tjenester for å redusere smitterisikoen:

 • Risikovurdering basert på type virksomhet
 • Forebyggende inspeksjoner
 • Rengjøringskontroller på utsatte overflater for raskt å måle mikrobiologisk forurensning
 • Produktprøver for å bekrefte at de rutiner de har skaper trygg mat
 • Gjennomgang av prosedyrer og gjennomgang av dokumentasjon
 • Forslag til forbedrede rutiner, for eksempel rengjøring og arbeidsprosesser
 • Opplæring og informasjon for ansatte
 • Mine sider - et praktisk og tilpassbart verktøy uansett hvilken type virksomhet du har. Her samles alle kontroller/ rapporter, og man kan gjøre avviksbehandling
 • Gjennom egenkontrollen på Mine sider kan det settes opp sjekkliste for daglig kontroll av temperaturer og renhold tilpasset for å støtte selskapets eget arbeid
 • Onlinekurs innen hygiene, renhold og smittevern
 • Teste forekomst av virus på overflater
 • Vurdering av behovet for desinfisering

Velg land