Swix

I Lillehammer finner vi Swix Sport AS, en moderne globalisert bedrift som kan se tilbake på mer enn 70 aktive og nyskapende år. Swix finnes overalt hvor det drives skisport og er en av skiindustriens sterkeste merkevarer.

"Det er vårt mål å utvikle produkter som kontinuerlig reduserer vår påvirkning på miljøet."

Behovene til Swix var en finne en miljøvennlig måte å bekjempe rotter og mus. Smart krysset da av på alle boksene når miljø, teknologi, effektivitet og å unngå skader på bygning og varer var i fokus.

Driftssjef Torbjørn Haugen i Swix - foto Mona Strande i Teknisk Ukeblad

«Som den innovative bedriften vi ønsker å være var det spennende å kunne være en form for pilot når det kom til bekjempelse av skadedyr, at dette kunne gjøres på en miljøvennlig måte passet veldig bra inn i vår profil og tankesett.
Siden vi ligger i ett noe utsatt område for smågnagere var det viktig at vi fant en løsning som fungerte optimalt, og at det for vår del ikke skulle medføre masse arbeid og ettersyn. Siden oppstarten i nye lokaler juni 2015 har systemet som Anticimex leverer og overvåker fungert som forventet, noe vi er veldig fornøyd med. Dette er naturligvis viktig for oss siden vi ikke ønsker ødeleggelser verken på bygninger eller inventar».
Torbjørn Haugen, driftssjef Swix Sport AS

Anticimex Smart for industri

Levering i tide og som planlagt er avgjørende i de fleste bransjer. Forsinkelser og mangelfulle produkter fører derimot til kunder som begynner å lete etter andre leverandører. Skadedyr er en trussel i denne forbindelse. De forårsaker forsinkelser ved å gnage og ødelegge elektriske kabler. De ødelegger materiale og produkter som er lagret hos dine lokaler. De kan ende opp med levering, noe som resulterer i et sterkt slag mot ditt rykte og troverdighet. Forhindre at dette skjer med Anticimex Smart.

Choose country