Kristiansand kommune

Kristiansand har vært en grønn by i flere tiår. Kommunen ligger i forkant når det gjelder avfall, gjenvinning, kollektivtransport og klimaendringer. Den private sektoren støtter også de enorme utfordringene med å skape en bærekraftig utvikling.

Miljø og sikkerhet står i fokus for dem, derfor ønsker de å eliminere risiko for skader/forgiftning av barn, dyr og miljøet. Anticimex Smart var et enkelt valg for å ta hånd om rotter og mus på en effektiv og giftfri måte rundt kommunens barnehager og andre offentlige bygg.

«Det er trygt for barna og vi slipper å engste oss for gift i barnehagen.» sier Kristin Ausland, assisterende bestyrer i Veslefrikk Barnehage

Anticimex Smart for kommune

Hos Anticimex har vi omfattende kunnskap om atferd og biologi hos rotter og mus. Ved å bruke effektive og miljøvennlige metoder kan vi redusere problemene med gnangere med minst mulig risiko for mennesker og miljø. For skoler, barnehager og andre kommunale bygg passer Anticimex Smart Box perfekt både inne og ut, da det ikke utgjør en risiko for mennesker og miljø.

Vi har også andre Smart produkter som passer perfekt i f.eks. vann og avløp, hvor den tar hånd om rotter på en giftfri måte.

Velg land