Skjeggkrekontroll

Skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre ligner sølvkre, og de er noen ganger vanskelige å skille fra hverandre. Typisk for skjeggkre er at antennene er lengre enn kroppen og haletrådene er lengre enn halve kroppen. Dersom antenner og haletråder er brukket kan man skille dem på behåringen. Skjeggkre har tett hårvekst rundt hele hodet (skjegg) og også hår i nakken. Sølvkre kan ha litt hår rundt antennefestet, ellers er de snaue.

Kan finnes i hele hjemmet

I motsetning til sølvkre trives skjeggkre i tørre omgivelser og påtreffes overalt i ditt hjem. Skjeggkre kan leve opptil 7 år og bli opptil 20 mm lange uten haletråder og antenner. Skjeggkre ble først påvist i Norge i 2013, men hadde nok vært her noen år allerede. Siden det er et nytt insekt her i landet vet vi ennå lite om hvor i huset de helst oppholder seg og hva de spiser. Men de kan leve av ren cellulose, for eksempel papir.

Velg land