Skadedyrforsikring

Som huseier kan du ha en avtale direkte med oss, eller den kan være inkludert i din husforsikring. Alle If privatkunder med husforsikring har profesjonell og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr inkludert i forsikringen.

Har du gjennom ditt borettslag Bygningsforsikring for boligselskap via If og Partner så kan du lese mer om hva deres forsikring inneholder her.

Alle OBOS borettslag som er forsikret i If har bekjempelse av skadedyr inkludert i forsikringen. Forsikringen dekker kostnadsfri og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr.

Ta kontakt med utleier eller styret i borettslag for mer informasjon om en eventuell avtale.

Alle som har bekjempelse av skadedyr som en del av forsikringen sin i If, kan ta kontakt med oss direkte.

La oss ta hånd om skadedyrene så du sparer både tid og penger

Når du eller ditt borettslag tegner en skadedyravtale direkte med Anticimex eller gjennom forsiktingsselskap, så ser vi til å holde eiendommen fri for skadedyr. Vi kan bistå med både forebyggende og akutte tiltak når det er behov for det. Ettersom vi har lang erfaring med skadedyrproblematikk, vet vi det meste om hvordan de ulike skadedyrene oppfører seg.

Inspeksjon, Sikring & Overvåkning

Anticimex sin skadedyrkontroll kombinerer grundige inspeksjoner for å avdekke tegn på aktivitet og forhold som kan medføre risiko for inntrekk av skadedyr, sammen med sikring av bygget som hindrer at skadedyrene tar seg inn og deretter 24/7 overvåkning med detektorer og feller som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig skadedyrproblem.

Du kan lese mer om vår skadedyrkontroll her...

Velg land

    ring oss 41 41 41 28