Skadedyrforsikring

Som huseier kan du ha en avtale direkte med oss, eller den kan være inkludert i din husforsikring. Alle If privatkunder med villaforsikring har profesjonell og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr, også treskadeinsekter, inkludert i forsikringen.

Har du gjennom ditt borettslag Totalforsikring for boligselskap via If og Partner får du kostnadsfri bekjempelse av skadedyr, inkludert treskadeinsekter, samt flaggermus og fugl.

Alle OBOS borettslag som er forsikret i If har bekjempelse av skadedyr inkludert i forsikringen. Forsikringen dekker kostnadsfri og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter.

Ta kontakt med utleier eller styret i borettslag for mer informasjon om en eventuell avtale.

Alle som har bekjempelse av skadedyr som en del av forsikringen sin i If, kan ta kontakt med oss direkte.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28