Siriss

Innendørs i Norge kan vi møte på hus-sirissen (Acheta domestica). Hus-sirisser kan ikke overleve utendørs i Norge og er avhengig av et hus, en søppelplass eller en kompostbinge for å overleve vinteren. Hannene synger en sang for å tiltrekke seg hunner. Hus-sirisser er altetere men gjør ikke stor skade i et hus. De regnes som et harmløst skadedyr.

De kan bli 14-20 mm.

Vanlige problemer

Hus-siriss

Hus-sirisser trives på varme plasser inne i et hus. De lager lyd ved å gni vingene mot hverandre. Denne sangen lager de spesielt på kvelds- eller nattestid og det kan være irriterende for de som bor i huset.

De regnes ikke som store skadedyr og var sannsynligvis en større plage i gamle dager da mat ble lagret mer primitivt.

Tips og råd

Det anbefales at det brukes sprøytemidler for å bekjempe hus-sirisser. Ta kontakt med et skadedyrfirma hvis du ikke klarer å fjerne dem på egenhånd.

Velg land