Hus

Å sette opp feller for å ta liv av rotter er ikke den beste løsningen. Om man har fått rotter på besøk hjemme, så må man finne ut av hvordan de har kommet seg inn.

Grundig inspeksjon er en forutsetning for god skadedyrkontroll. Formålet er å avdekke tegn til aktivitet, samt forhold som kan medføre risiko for inntrekk og etablering av skadedyr i hjemmet.

Når man har gjennomført en grundig inspeksjon av bygget, og funnet inntrekksveiene til rottene kan jobben starte. Det er nemlig sikring av bygget som er det viktigste forebygende elemntet for å hindre at rottene tar seg inn. Etter at bygget er tettet og sikret, samt at man har tatt andre forhåndsregler som å se på søppelhåndtering og gjemmesteder ute, kan man sette opp feller for å sikre seg at de ikke finner andre veier inn.

Anticimex kan bistå deg med inspeksjon av hjemmet, hvor du får en rapport over hvilke punkter som bør sikres og tettes. Denne jobben kan du gjøre selv eller få hjelp av oss til å gjennomføre.

Vi kan også utplassere detektorer og feller for effektiv deteksjon og fangst av rotter og mus. Våre unike Smart-enheter er laget for 24/7- overvåkning og fangst, noe som gir oss en bedre mulighet til å kunne analysere og agere effektivt på et mulig skadedyrproblem sammenlignet med bruk av tradisjonelle feller og detektorer.

Velg land