Viktig informasjon i forbindelse med den pågående pandemien

Les vår siste nyhetsmelding i forbindelse på Covid-19 her...

Anticimex følger myndighetenes anbefalinger, og der vi kan bidra til å redusere smitterisiko gjør vi det. Samtidig er det også en del av vårt samfunnsansvar å holde «hjulene i gang» og betjene kundene som trenger vår bistand, Anticimex opprettholder driften så langt det er mulig og det gjøres innenfor anbefalingene fra myndighetene, både nasjonale og kommunale retningslinjer.

Anticimex ønsker å holde sine forpliktelser til våre kunder, men vi kan bli rammet av sykdom og karantene og vår leveranse kan bli påvirket. Vi gjør vårt ytterste for å møte våre kunders behov samt ivareta et godt smittevern.

Hva kan jeg forvente når Anticimex kommer på besøk?

Det er satt inn tiltak og rutiner for å redusere smitterisiko for våre ansatte og deg som kunde:

 • Våre ansatte vasker og desinfiserer hendene sine mellom hvert kundebesøk
 • Våre ansatte benytter munnbind
 • Våre ansatte tørker av utstyr som benyttes mellom hver kunde
 • Våre ansatte unngår håndhilsning, og spør om det er noen hos deg som sitter i karantene
 • Våre ansatte kan bruke engangshansker under hele besøket ved behov
 • Våre ansatte vil holde 1-2 meter avstand fra deg for å unngå risiko for smitte
 • Våre kunder skal ikke signere på nettbrett ved kundebesøk
 • Våre ansatte benytter engangsutstyr i rene soner, og har rent arbeidstøy hver dag
 • Våre ansatte går ikke på jobb dersom de er syke eller har symptomer på forkjølelse
 • Våre ansatte går umiddelbart hjem fra jobb, dersom de viser tegn på forkjølelses symptomer
 • Våre ansatte vil tilrettelegge for at besøket gjennomføres på beste måte for deg som kunde mtp smittevern. F.eks kan oppsummeringen av rapporten etter kundebesøket gjennomføres over telefon. Da reduseres tiden man tilbringer inne hos kunden.
 • Våre ansatte har gode rutiner for vask/desinfeksjon av bil og berøringspunkter på sitt utstyr

Det er viktig at våre kunder respekterer våre rutiner, slik at vi kan unngå smittespredning.

NB! Dersom du selv er syk/ har smitte i din virksomhet/husholdning er du pliktig til å informere Anticimex om dette omgående, slik at vi kan lage ny avtale om besøk.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Velg land