Ta vepsebolet nå

Det kan gå mot vepseår i år. Tar du turen opp på loftet nå, kan du slippe tusenvis av sinte veps i august.

De store vepsene du ser på denne tiden av året er dronninger. I vårsola våkner de fra vinterdvalen og leter etter et sted å bygge bol.

– I juli begynner folk å ringe oss om plagsomme vepsebol. Men det er i april og mai du best kan forhindre at de etablerer seg, sier biolog Stein Norstein i Anticimex.

Først fjerner du gamle bol for lettere å oppdage nye. Vepsesamfunnene er ettårige, så gamle bol er tomme og ufarlige nå.
– Sjekk regelmessig på loftet nå i april og mai for å se etter nye bol. Om våren er bolene så små at du kan slå dem flate med en plankebit. Faren for å bli stukket er liten. Sannsynligvis er bare dronningen hjemme, eventuelt i selskap med 10-15 arbeidsveps, sier Norstein.

Tar du dronningen, har du forhindret at etableringen av et storsamfunn. Store bol kan inneholde 2000 individer, men kan produsere 12 000 arbeidere på ett år. Hver arbeider lever nemlig bare noen uker.

Annet hvert år

Anticimex forventer mer veps i år enn i fjor. – Det er ikke offisiell vitenskap, men vi registrerer at det er mye veps omtrent annet hvert år. I år regner vi med at det blir mer veps enn i fjor. Jeg ser ikke bort fra at vi i år kan få dobbelt så mange oppdrag med å bekjempe veps, sier Norstein. Folkehelseinstituttets statistikk over vepsebekjempelser bekrefter de regelmessige svingningene.

– Hvor mange veps det blir, avhenger også mye av temperaturen. Er våren våt og kjølig, kommer de sent i gang med bolbyggingen. Blir våren og sommeren varm og god, blir det også ekstra mange veps, sier skadedyreksperten i Anticimex.

Vepsene etablerer seg ofte på de samme stedene år etter år. De liker seg der det er varmest, og derfor er loft og uthus yndete steder for bosetting. – Får du dem i ytterveggen, kan du fjerne litt av panelet og pappen for å komme til. Også dette er en jobb som er mye enklere på denne tiden av året. I august blir du møtt av tusen sinte veps, sier Norstein.

Bier

Med veps mener vi stikkeveps. I Norge er det 13 arter av dem. Vanligst i og rundt hus er jordveps og tysk veps. – Også bier kan etablere seg i hus, men det ser vi mye sjeldnere. Biene lager ikke bare bol, men kan også lage honning. Da blir det viktig å få fjernet honningen, som vil være svært fristende for veps året etter, sier Stein Norstein. Vepsen kan stikke flere ganger, biene bare én gang fordi brodden har mothaker.

Velg land