Stavanger kommune velger Smart!

1. juni slutter Stavanger kommune å bruke rottegift.

Kommunestyret har nå vedtatt at rottebekjempelse i regi av kommunen skal skje uten bruk av gift, derfor velger de å gå for vår løsning, Anticimex Smart.

Stavanger velger en giftfri løsning for å spare miljøet, samt å beskytte andre dyr og barn mot forgiftning.

Anticimex Smart er en nyskapende teknologi for å skape en effektiv, forebyggende og unik skadedyrbekjempelse. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet.

De giftfrie Smart produktene skal bekjempe rotter i friområder, ved kommunale bygg og i avløpssystemet til Stavanger.

I dag velger de fleste kommuner å bruke en kombinasjon av gift og giftfrie bekjempelsesmetoder, men vi er helt sikre på at mange nå kommer til å gjøre som Stavanger, altså ta i bruk en 100% giftfri metode for rottebekjempelse.

Les mer om Anticimex Smart her...


Fremtidens skadedyrkontroll er her

I dagens tilkoblede verden har det aldri vært viktigere å ha kontroll på forretningsrisiko, konkurranse og forbedringer i alle ledd. Du må ha en plan for alle deler av virksomheten, være proaktiv og reagerer før det er for sent. Men skadedyrkontroll har ikke endret seg mye gjennom historien, før nå. Velkommen til fremtiden for skadedyrkontroll - Velkommen til Anticimex Smart.

Transformer skadedyrkontroll til en faktabasert vitenskap

VI HAR SAGT FARVEL TIL GJETTELEK NÅR DET KOMMER TIL ROTTER OG MUS

Tradisjonelt er skadedyrkontroll avhengig av periodiske fysiske inspeksjoner, men med Anticimex Smart tilhører dette nå fortiden.

Takket være automatiserte giftfrie feller og konstant overvåkingsenheter har vi forvandlet skadedyrkontroll fra en gjettelek til faktabasert vitenskap. Vi kan nå oppdage skadedyr før du selv kan se dem.

Les mer om Anticimex Smart her...

Velg land