Sjekk veden for muselort

Muselort som følger med vedkubber inn i huset, er en vanlig smittekilde til musepest. Viruset kan føre til sykdom hos mennesker.

I 2011 ble det registrert hele 39 tilfeller av musepest hos mennesker i Norge.

– Mange er ikke klar over at det kan være muselort på veden de bærer inn i huset. Ser man muselort i vedstabelen, bør man banke kubbene godt før man tar dem inn, sier skadesjef Stein Norstein i Anticimex.

Det er to typer mus som sprer musepest her i landet. I Sør-Norge er det klatremus, og i Nord-Norge regner man med at det er rødmus som er synderen.

– Klatremus og rødmus er ikke så vanlig innendørs som skogmus, men en vedstabel i uthuset kan være et fint sted for dem å lage bol. Vedkubbene gir god isolasjon og beskytter musene mot rovdyr, sier Norstein.

Symptomene

Musepest er en virussykdom som kan bli overført til mennesker. Man regner med at smitten skjer ved at man puster inn virus fra inntørket muselort. Vanlige symptomer er vondt i hodet, ryggen, magen og halsen, kvalme og oppkast.

– Infeksjonen kan også slå seg på nyrene og gi akutt nyresvikt. I sjeldne tilfeller kan musepest føre til hjernehinnebetennelse, som i verste fall kan være dødelig. Ved hjelp av en blodprøve kan legen slå fast om man har musepest, sier seniorforsker Arnulf Soleng ved Folkehelseinstituttet.

Det er registrert ett dødsfall forårsaket av musepest i Norge, i 1998. Det finnes ingen medisin mot sykdommen, men komplikasjoner kan behandles.

Skal man fjerne muselort, er det lurt å ta noen forhåndsregler.

–Vi har mange eksempler på klatremus som har tilbrakt vinteren inne på hytter. Folkehelseinstituttet gir derfor et generelt råd når det gjelder håndtering av ekskrementer fra gnagere, bruk støvhansker og munnbind. Ved rengjøring av hytter bør man anvende en klut med såpevann og unngå kosting og støvsuging. Dette for å unngå å virvle opp støv som kan inneholde virus, sier Soleng.

Følger du disse forholdsreglene er faren for smitte minimal, ifølge eksperten.

Hytter utsatt

Antall registrerte tilfeller av musepest varierer fra år til år, avhengig av størrelsen på musebestanden. Det er likevel to fylker som topper listen hvert år.

– De to store hyttefylkene Hedmark og Oppdal er mest utsatt. Det skyldes nok at de mange hyttene skaper tilholdssteder for klatremus, gjerne i vedstabler og uteboder. En annen grunn kan være at flere mus i disse områdene er bærere av viruset, sier Arnulf Soleng.

Legene i disse fylkene er godt informert og registrerer alle tilfeller av musepest som kommer inn. Det påvirker også statistikken, mener Soleng.

– Musepest finnes over hele verden, og det ser ikke ut til at vi blir kvitt den med det første, sier han.

Velg land