Så mye skade kan rotter og mus gjøre i huset ditt

De fleste skadedyrrelaterte problemer i norske hjem er knyttet til rotter og mus i huset. Ødeleggelsene kan i verste fall føre til både brann- og vannskader.

Får du rotter og mus i huset kan det bety alt fra gnaging på kabler og rør, ødelagt isolasjon, vond lukt og gnagehull i treverk og på møbler. I verste fall kan skadene føre til både brann, vannlekkasjer og fuktproblemer i huset. I tillegg kan gnagere være smittebærere av flere ulike sykdommer, blant annet salmonella. Rotter trives best i fuktige miljøer som kjellere og avløp, mens du kan finne mus i veggen, på loftet, i tak og under gulv.

Trekker inn om høsten

I Norge finnes det fire ulike gangere som gjerne tar seg inn i husene våre: rotter (brunrotter), husmus og den lille og store skogmusen.

– Høsten er årstiden da skogmus gjerne trekker inn i hus og hytter for å bygge vinterbol. I tillegg er høsten preget av råtnende kompostering og nedfallsfrukt i hagen, noe som er en fristende buffét for rotter, sier Erik Thomas Gjølme, Produktsjef Skadedyr i Anticimex.

Disse skadene kan forårsakes av rotter og mus i huset:

 • Gnaging på elektriske kabler kan føre til driftsstans av tekniske installasjoner og produkter, og i verste fall føre til alvorlige brannskader.
 • Gnaging på vannrør og soilrør kan føre til lekkasjer og vannskader.
 • Ødelagt plast/dampsperre kan gi kondensskader i boligen.
 • Nedtråkket, oppspist eller fjernet isolasjon fører til nedsatt isolasjonsevne i hele huset, og kan i verste fall gi kondens- og fuktproblemer på vinteren.
 • Lukt fra døde rotter eller fra rottebol med store mengder lort og urin.
 • Smittefare der rottelort og urin ligger åpent, eller der det kan drysse ned i oppholdsrom.
 • Allergireaksjoner på områder etter rotteaktivitet. Rotter har allergener i spytt, urin og hud. Ettersom de steller pelsen ved å slikke seg kan rottehår også være allergifremkallende.
 • Materielle og estetiske skader ved gnagehull i treverk, plater, interiør, møbler samt alt man lagrer i kjellere og på loft.
 • Det kan også være psykisk ubehagelig å vite at det er eller har vært mus eller rotter i en bolig.

Fjern alt matavfall

Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter og mus i huset, er å hindre dem i komme seg inn. Gjølme oppfordrer huseiere til å være føre var.

– Det viktigste man må begynne med er å sjekke at kledningen er tett samt at det ikke ligger matavfall på tomta. Bruk rottesikker binge til kompostering og lokk på søppeldunken. I tillegg bør du ikke mate fugler i denne perioden, og ikke la nedfallsfrukt ligge på bakken, sier han.

3 tegn på at du har rotter eller mus i huset:

 • krafselyder i vegger, tak etter under gulvet
 • synlig rotte- og muselort, i og rundt matskap, langs vegger og på steder med mye aktivitet
 • sterk lukt fra avføring og urin

Velg land