1. desember er røykvarslerens dag, husk å bytt batterier!

1. desember er røykvarslerens dag, dette er en fin påminnelse om å teste røykvarslerne hjemme og bytte batteri.

Om det oppstår brann i hjemmet, så handler det om minutter og sekunder for å redde liv. Røykvarslere er hjemmets viktigste livredder og den bør testes jevnlig.

Tips til vedlikehold av røykvarsleren:

 1. Ta ned røykvarsleren
 2. Fjern gammelt batteri
 3. Støvsug røykvarsleren på svak styrke for å fjerne støv og løse partikler
 4. Sett i nytt batteri
 5. Fest røykvarsleren i taket igjen
 6. Hold inne testknappen for å se at den fungerer

Andre tips og råd:

 • Ha røykvarsel i hver etasje
 • Bytt batteri årlig (gjerne 1. desember)
 • Test dem jevnlig, ved å trykke på knappen (bør testes en gang i mnd.)
 • Bytt selve røykvarsleren hvert 10 år
 • Benytt optisk brannvarsler, dvs at det er en ulmevarsler
 • Monter røykvarsleren på høyeste punkt i taket, og minst en halv meter fra vegger
  (Ved montering i skråtak skal røykvarsleren monteres minst 1 m horisontalt fra takåsen)

Har dere brannøvelse hjemme?


Slik arrangerer du brannøvelse:

 • Test at røykvarslerne virker
 • Øv på nummeret til brannstasjon - 110
 • Være enige om hva som skal gjøres i tilfelle brann. Lag en plan i fellesskap
 • Få oversikt over at alle har kommet seg i trygghet
 • Avtal et møtested utenfor boligen
 • Test alternative rømningsveier som brannstige og lignende
 • Sjekk at dører og vinduer kan åpnes fra innsiden
 • Avtal hvem som går først, og hvem som går sist
 • Har du små barn, er det lurt å avtale hvem av de voksne som tar hvilket barn
 • Ha brannslokkeutstyr lett tilgjengelig og klart til bruk
 • Vis hvordan slukkeapparatene fungerer
 • Utfør selv ettersyn av brannslange og slokkeapparat (Husk at apparater regelmessig skal kontrolleres av fagpersoner)
 • Se om alle er fornøyde etter at øvelsen er gjennomført
 • Juster planen hvis dere finner feil eller mangler
 • Øv med jevne mellomrom

Hvor brannsikkert er ditt hjem?

Tanken på brann er skremmende!

I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner hvert år (gjennomsnitt fra 2002 til 2012) og ca. 2/3 av alle branner er i bolighus. Årsaken er som regel uforsiktighet, som å forlate et rom med brennende lys, men tekniske feil er også vanlig.

Brann er alltid lettere å forebygge enn å slukke! Gode forebyggende tiltak er derfor viktig i ditt hjem.

Riktig brannvernutstyr er viktig!

Det finnes mye du selv kan gjøre for å minimere risikoen for brann hjemme, og å ha riktig brannvernutstyr er en viktig del av dette.

Brannvarslere (røykvarslere)

Ved brann er det røyken som er farligst og som forårsaker flest dødsfall. 2 - 3 åndedrag av den giftige røyken kan være nok til å sette deg ut av spill. Installer derfor brannvarslere og velg en som er CE-godkjent.

 • Alle hjem bør ha minst én brannvarsler per etasje
 • Brannvarslere skal alltid plasseres i taket ved rommets høyeste punkt, og minst 50 cm. fra veggene. Det må plasseres brannvarsler i gangen utenfor soverom, og om du sover med lukket dør anbefales også en inne på soverommet
 • Alarm skal høres i fra alle rom og alarmlyden bør være over 60 db
 • Test brannvarsleren minst én gang per måned og etter at du har vært bortreist over tid
 • Bytt batteri og rengjør røykvarsleren én gang per år. Dette kan du gjerne gjøre 1. desember som er røykvarslerens dag
 • En brannvarslers levetid er ca. 8 - 10 år. Gamle varslere håndteres som spesialavfall

Brannslokkere

 • Alle hjem skal ha husbrannslange eller et 6 kilos pulverapparat, og aller helst begge deler. Bruk aldri brannslange på branner i fett, frityr, olje og andre væsker!
 • Det optimale er å ha slokkeutstyr i hver etasje
 • Slokkeutstyret skal plasseres så sentralt og lett tilgjengelig som mulig
 • Brannslangen kontrolleres hvert år ved å rulle ut slangen og sette på vannet. Vær obs på sprekker i slangen
 • Pulverapparat sjekkes hvert kvartal ved å sjekke at manometerpilen står på det grønne feltet. Hvert 5. år skal apparatet kontrolleres av sertifiserte fagpersoner, og hvert 10. år skal det på service

Brannstige og branntau

Mange har montert brannstige eller branntau hjemme, men vet lite om hvordan det brukes. Gjør deg kjent med utstyret og se over det minst én gang per år.

Brannteppe

Et brannteppe er bra å ha i tillegg til andre slukkemidler. Du kan kvele små branner og det er enkelt i bruk. Vær oppmerksom på at brannen kan blusse opp igjen når du fjerner teppet.

Velg land