Hva bør du huske på når du skal stenge sommerhytta?

Nå som høsten er kommet begynner det å bli på tide å tenke på å stenge sommerhytta. Men hva bør du huske på? Å kun stenge strømmen og låse døren er ingen god idé. Om du legger litt tid på å forberede hytta før snøen og kulda kommer kan du slippe mange bekymringer gjennom vinteren.

Innetemperatur

 • Om du har en vinterisolert hytte bør den holde en grunnvarme på ca. 10 grader hele vinteren så du minsker faren for frostskader. I tillegg vil da fuktigheten i hytta holdes på et akseptabelt nivå.
 • I en uisolert hytte kan du stenge av strømmen. Det er i og for seg alltid bra å holde en grunntemperatur på ca. 10 grader, men det blir uøkonomisk i en uisolert hytte.
 • I en uisolert hytte med varmtvannsbereder bør denne tømmes. Snakk med en fagmann om du er usikker på hvordan dette gjøres.

Ledninger og rør

 • Steng av hovedkranen, åpne alle andre kraner og tapp vannet ut av ledningene ved det laveste punktet. Dette gjøres for å unngå at vannfylte rør fryser. Fryser rørene kan de sprekke og forårsake store skader. La kranene stå åpne – men husk å stenge de igjen før du slår på hovedkranen til våren.
 • Slå av strøm til varmtvannsberederen og tøm den.
 • Slå av strøm til oppvask- og vaskemaskin. Tøm deretter vannpumpe og filter eller sug opp vannet med en svamp eller klut.

Øvrig

 • Åpne ventiler, spjeld, innerdører, skap og skuffer for å minske risiko for fuktskader og mugg.
 • Dra ut alle stikkontakter.
 • Heng opp madrasser, puter og laken som rotter og mus gjerne bruker som bomateriale.
 • Gå en siste runde i hytta for å være sikker på at du ikke legger igjen noe som kan friste til innbrudd.
 • Sjekk at alle vinduer, dører og kjellerluker er stengte og låste.

Utendørs

 • Sjekk taket både utenfra og innenfra, og reparer eventuelle skader. Ta bort mose fra takstein så unngår du at de sprekker.
 • Rens takrenner og nedløpsrør for løv og annet nedfall så ikke vann samles. Både hyttas fasade og grunnmur kan skades av oversvømmede takrenner. Fryst vann i nedløpsrør kan føre til at rørene fryser i stykker.
 • Plasser en renne fra nedløpsrørets utløp for å lede regnvann vekk fra veggen for å unngå at vannet havner inntil grunnmur og dermed øker risikoen for fuktskader i hytta.
 • Sett netting over pipe og ventiler for å hindre at fugler og skadedyr kommer inn. Husk at mus trenger kun 6-7 mm åpning for å komme seg inn.
 • Koble fra slangen til utendørs vannkran etter at hovedkranen er stengt av. Åpne deretter kranen så alt vann renner ut.

Hytter som benyttes i vinterhalvåret

Du benytter kanskje hytta gjennom hele året og vil derfor ikke stenge vannet helt av. Da er det viktig å huske dette:

 • Hold en grunntemperatur på ca. 10 grader innendørs, da minsker du faren for frostskader. I tillegg holdes fuktigheten i hytta på et akseptabelt nivå.
 • Vann i bevegelse motvirker faren for frostskader. Under ekstrem kulde kan du av og til la vannet renne en stund på kjøkken og bad. Men forlat aldri rennende vann uten oppsyn!
 • Kontroller vannledninger så det ikke har oppstått lekkasje. Dette gjelder først og fremst under frostperioden, men også etter at det har begynt å tine.
 • Om du mistenker at rør har frosset: steng først av vannet og se etter synlige skader. Om du ikke finner noen skader på røret kan du tine det gjennom å varme opp hytta. Hold hele tiden røret under oppsyn. Sett deretter på vannet forsiktig mens du følger godt med. Lytt og se etter skader.

Velg land

  ring oss 41 41 41 28