Overraskende mye mus på Østlandet

Musebestanden har bygd seg opp i løpet av sommeren, og vi ser at det har blitt født veldig mange mus på Østlandet. Det er ikke registrert like stor bestand andre deler av landet, men det betyr ikke at man vil slipper besøk av gnageren.


Høsten er tiden av året hvor mus trekker inn i boliger, dette er fordi mus har et høyt stoffskifte og trenger mer mat. Musen har en ganske smart atferd, og de trenger kun et lite hull for å komme inn i våre hjem og hytter. Å stoppe dem kan være vanskelig, og skadene kan i verste fall føre til både brann- og vannskader.

Får du mus i huset kan det føre til alt fra gnaging på kabler og rør, ødelagt isolasjon, vond lukt og gnagehull i treverk og på møbler. I verste fall kan skadene føre til både brann, vannlekkasjer og fuktproblemer i huset. I tillegg kan gnagere være smittebærere av flere ulike sykdommer som salmonella, harepest og musepest.

Syv tips til å sikre boligen mot mus:

  • De fleste husfasader har musebånd, det vil si tynne stållister under bekledningen for å hindre mus i å komme inn. Såkalte børstelister kan også benyttes. Ofte er ikke jobben med listene gjort godt nok. Da bør man enten legge nye, eller sørge for å tette igjen eventuelle hull og glipper med stålnetting eller stålplater.
  • Et kritisk punkt er overgangen mellom grunnmuren og nederste del av husveggen. Sørg for å tette eventuelle glipper med gnagesikkert materiale.
  • Pass på å tette godt rundt kabler eller ledninger som går gjennom husveggen. Ofte kan det oppstå små åpninger ved slike innføringer som musene kan komme seg inn gjennom.
  • Alle lufteluker, ventiler, sluk og kjellervinduer bør lukkes eller tettes med gitter.
  • Rydd hagen og fjern vedstabler eller plankehauger hvor gnagerne kan gjemme seg. Det kan også være lurt å sørge for minst mulig vegetasjon langs husveggene.
  • Både dyrefôr, kompost, fuglefrø, avfallsfrukt og søppel er rene delikatessen for mus. Sørg for å ikke brødfø skadedyrene.
  • Mus er gode til å klatre. Ikke ha stiger stående som gjør det enklere for gnagerne å klatre inn i ventiler eller vinduer høyere opp på veggen. Også grener på trær kan fungere som en bro over til huset.

Vi er her for å hjelpe deg
Om du ønsker hjelp med å se til at boligen er tett, så kan Anticimex bistå med inspeksjon og sikring mot mus. Våre inspeksjoner fokuserer på å avdekke bygningsmessige mangler som kan medføre risiko for inntrekk av mus. Anbefalte sikringstiltak beskrives i våre rapporter og du vil få uforpliktende tilbud om utbedring av oss.

Ta kontakt i dag om du har spørsmål eller ønsker hjelp.

Velg land