Ny felle har tatt 170.000 rotter og mus

Vi har aldri hatt feller som har fungert så bra, og den nye fangstmetoden er giftfri.

Anticimex satser nå for fullt på høyteknologisk muse- og rottebekjempelse.

– Dette er en revolusjon innen skadedyrbekjempelse. Vi går fra jevnlige inspeksjoner av åtestasjoner til overvåking og fangst av gnagere 24 timer i timer i døgnet, sier Erik Thomas Gjølme, produktsjef for skadedyr i Anticimex Norge.

Hittil i år har den nye teknologien tatt 60.000 rotter og mus. Fellene plasseres langs vegger og andre typiske ferdselsårer, med en tørket leverbit som åte. En variant av felletypen plasseres kloakken, der et stempel slår rottene i hjel når de passerer.

Etter hvert har Anticimex plassert ut 3.000 feller i borettslag, kommunal kloakk, fabrikker og butikker. Fellene løser ut når gnageren aktiverer en sensor, og gir beskjed om fangsten via sms.

– Rotter og mus formerer seg svært raskt, og det er vanlig at bedrifter har kontrollbesøk fra sitt faste skadedyrfirma seks til tolv ganger i året. Med de nye fellene gis nye rottekull svært liten mulighet til å etablere seg, sier Gjølme.

Teknologien er Anticimex alene om her landet.

Som vekterbransjen

Felleteknologien har selskapet jobbet gradvis mer med de siste tre-fire årene. Til sammen er det tatt 170.000 mus og rotter.

Nå videreutvikles overvåkings- og fangstmetoden.

– Satsingen ligner veldig på det vekterbransjen har gjort de siste årene. I stedet for inspeksjoner, sørger teknologi for at man heller blir varslet om hvor behovet er. Og så settes målrettet arbeid inn der. Metoden er ressursbesparende og mye mer effektiv, særlig i bedrifter med store produksjonslokaler, sier Gjølme.

Først foretas en grundig gjennomgang av lokalene for å gjøre en risikovurdering. Deretter plasseres høyteknologiske feller, sensorer og kameraer ut på strategiske steder for å kontrollere gnageraktiviteten, både på utsiden langs yttervegger og inne i lokalene.

– Vi kan nå mye sikrere fastslå om det er gnageraktivitet, og omfanget av den, sier Gjølme.

Ingen gift

Feller og sensorer i lokalene er knyttet sammen i et trådløst nettverk. Systemet blir dermed ikke satt ut på grunn av linjefeil mellom to feller.

Det nye overvåkings- og fellesystemet er en del av en stor internasjonal satsing i alle de 16 landene Anticimex er i.

– Den nye skadedyrkontrollen av gnagere er ikke bare høyteknologisk, men også miljøvennlig. Det brukes ingen gift i denne måten å kontrollere gnagere på, sier Erik Thomas Gjølme.

I næringsmiddelindustrien skal skadedyrbekjempelse være giftfri på grunn av faren for spredning.

Velg land