Nå må du ha røykvarslere i hver etasje i din bolig

I den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar står det:

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.
Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Kravet til at røykvarsler skal kunne høres i alle rom der det oppholder seg mennesker er ikke nytt, men blir nå mer aktuelt med de nye bestemmelsene som trådte i kraft 1.januar.
Det er smart å ha røykvarsler på alle soverom, det er ikke sikkert det holder med røykvarsler i gangen utenfor soverommene. Alarmstyrken bør være minst 60db inne på hvert rom med lukkende dører

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. Slokkeutstyret må være lett tilgjengelig.

Det er lovlig med både optiske og ioniske røykvarslere, men Paul Ivar Myrstad, fagansvarlig for brann i Anticimex, anbefaler seriekoblede, optiske røykvarslere til de som nå må skaffe seg en eller flere i tillegg til de som allerede er installert i boligen. Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler også seriekoblede røykvarslere.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28