Matinformasjonsforordningen

Selger din virksomhet mat? En ny forordning trer i kraft i desember. De dyktige næringsmiddelkonsulentene i Anticimex bistår dere gjerne med å imøtekomme de nye kravene som kommer.

Den 13.des 2014 trer den nye Matinformasjonsforordningen i kraft.
Denne gjelder for alle virksomheter som selger emballert og uemballert mat.

Kort fortalt innebærer forordningen at alle virksomheter som selger emballert og/eller uemballert mat må merke alle sine produkter med allergener.
Dette skal være skriftlig merket på en slik måte at kunde selv lett kan finne frem til denne informasjonen, f.eks. på meny, plakat eller skilt.For all emballert mat betyr dette at de 14 merkepliktige allergenene skal være uthevet fet skrift, kursiv eller understreking på emballasjen. I tillegg kommer egne krav til skriftstørrelse.

Les mer om Anticimex sin løsning innen mattrygghet her...

Anticimex kan hjelpe din virksomhet med å få dette på plass.
Vi har dyktige næringsmiddelkonsulenter med god kunnskap om gjeldende lovverk som kan gi råd og praktisk hjelp.

Velg land