Krypkjellere til besvær

86 prosent av landets 350 000 krypkjellere er ikke i orden.


Det viser en oversikt fra Anticimex. Selskapet utfører flere tusen boliginspeksjoner hvert år.

– Krypkjellere definerer vi som en risikokonstruksjon, og det er der vi oftest finner feil. En forklaring er at det er en del av huset mange glemmer fordi det er vanskelig å komme til. I tillegg er det vanskelig å se skadene, sier fagsjef Stein Norstein i Anticimex.

26 prosent av krypkjellerne er så hardt angrepet av muggsopp og råte at de bør utbedres raskt. Ytterligere 60 prosent har feil eller slitasje som bør utbedres på lengre sikt.

Skadedyret stripet borebille er ofte med på lasset. Billene lager små hull i treverket.

Vær oppmerksom ved isolering av gulv

En krypkjeller er et veldig lavt kjellerrom, gjerne med adkomst gjennom en luke. Gulvet er som regel terrenget selv, som jordmasser eller synlig fjell.

Krypkjellerproblemer er vanligst i hus bygget på 1970-tallet og gamle hus som er etterisolert.

Å etterisolere gulv og sette inn ventiler, kan være en risikosport.

– Det er viktig å vite hva som skjer med duggpunkt og temperaturer hvis en konstruksjon skal endres. En krypkjeller er alltid kald. Om sommeren kommer varm luft inn gjennom ventilene og møter kalde overflater. Det skaper gode vekstvilkår for mugg og sopp, sier Norstein.

En konstant tett nese eller hyppig hodepine hos folk som er sensitive for mugg kan skyldes en krypkjeller i dårlig forfatning. Luft fra en krypkjeller med muggvekst stiger fra den fuktskadde kjelleren og opp til boligen, der den skaper dårlig inneklima.

Krypkjeller bør ikke brukes til vedlager

En fuktig krypkjeller kan ha flere årsaker og løsninger. Hvis fuktproblemene skyldes fordamping av fukt fra grunnen, hindres det ved å legge ut plast over grunnen. Dersom fukten skyldes vann som trenger inn fra terrenget rundt, er ny dreneringen kanskje nødvendig. Krypkjelleren kan også få for mye luft inn, noe som kan løses ved at ventilasjonen reduseres. Dermed unngår man at varm uteluft fukter ned krypkjelleren i sommerhalvåret.

– Dessuten skal ikke krypkjelleren brukes til lagring av trematerialer, ved eller annet organisk materiale. Hold krypkjelleren tom og ryddig, så får mugg og råte mindre materialer å boltre seg i, sier Norstein.

Løsning på fuktproblemet i krypkjeller

Noen ganger kan det være både dyrt og vanskelig å løse fuktproblemet med bygningstekniske tiltak.

Da kan avfukter være en god løsning, et firkantet apparat som frakter fukt ut gjennom en slange i veggen og sender tørr luft tilbake til krypkjelleren.

– I Sverige er dette en vanlig metode, mens vi i Norge ikke har oppdaget den ordentlig ennå. Det er viktig da å bruke rotasjonsavfukter og ikke kondensavfukter, som ikke virker når temperaturen blir lavere enn 15-18 grader, sier Norstein.

Når den relative fuktigheten er kommet ned på 55-60 prosent, slår apparatet seg av.

– Avfukteren vil også stoppe angrep av borebiller, fordi krypkjelleren blir tørr nok til at de ikke trives, sier Norstein.

Velg land