Årets bidrag går til Barnekreftforeningen

Hver jul ønsker vi i Anticimex å gi et bidrag til en veldedig organisasjon. Vi har derfor en avstemning internt i firmaet hvor alle har mulighet til å nominere og stemme på den organisasjonen de ønsker at vi skal gi litt ekstra støtte til det året.

I år var det Barnekreftforeningen som fikk flest stemmer, så vi har derfor gleden av å kunne gi dem et bidrag på 50.000,-

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft, og visjonen deres er å bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

Vi håper at vårt bidrag vil være med på å gi barna og familiene håp, mot, styrke og glede.

Velg land