Isolerer kjelleren feil

Å være huseier, er mer komplisert enn mange er klar over, viser ny undersøkelse.


Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus. 48 prosent av norske boligeiere mener isolasjonen skal være på innsiden, mens 34 prosent svarer vet ikke, viser en undersøkelse YouGov har gjort for boliginspeksjonsselskapet Anticimex.

– Det riktige svaret er at isolasjonen som en hovedregel skal legges på utsiden av kjellerveggen. Legges den på innsiden, hindrer den blant annet varmen i rommet i å tørke ut eventuell fukt i murveggen. Etter en tid kan veggpanelet skjule både mugg og råtesopp. Slike skader ser vi ofte, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Samme skade oppstår på gamle loft når eieren legger på ekstra isolasjon uten å ha dampsperre under.

– Folk mener de kan det likevel og setter i gang. Det er velment, men risikabelt. Du kan ikke endre bruken av en eldre bolig uten å sette deg inn i tingene på forhånd, sier Nilsen.

Å isolere kjelleren på utsiden blir ikke nødvendigvis dyrere enn innsiden, ifølge Nilsen, siden mange likevel gjør jobben med å grave rundt muren for å drenere, legge fuktsikring på veggen og pukk på bakken.

Rens sluket på baderommet

Boliginspeksjonsselskapet har også spurt norske boligeiere om et annet antatt kunnskapshull: Hvor ofte rengjør norske boligeiere sluket på baderommet? En tredjedel gjør det sjeldnere enn én gang i året.

– Vi anbefaler at sluket renses minst to ganger i året. Mange tror nok rens er det samme som å tilføre en dose avløpsåpner. Rens betyr imidlertid at du går skikkelig til verks, løfter opp risten og gjør rent med såpe og en gammel oppvaskbørste, sier Nilsen.

De fleste skader på bad oppstår rundt sluket. Høy vannstand i sluket øker faren for at vann siver ut i konstruksjonen hvis overgangen mellom membran og klemring ikke er tett nok. I et renset sluk holder vannstanden seg lav.

Sjekkhjelp

Anticimex, utfører titusenvis av boliginspeksjoner i Norge hvert år, 20 000 av dem i samarbeid med forsikringsselskapet If.

– Det er mye å holde ved like i en bolig, og det er ikke så lett å vite alt som bør sjekkes. I det som kalles Boligsjekken går en inspektør gjennom 120 punkter for å avdekke ting i boligen som bør gjøres noe med før det blir dyrt å reparere, sier Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Forsømt vedlikehold og hjemmesnekrede løsninger er ofte synderen når boligkjøp ender i krangel, slik det ofte gjør i Norge. Nylig ble en ny standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig sendt ut på høring.

– Vi er ennå et stykke unna en felles og lovpålagt tilstandsrapport ved alle boligsalg, men alt peker i retning av at det blir viktigere å gjøre ting riktig og å ha dokumentasjon på hva som er gjort, sier Roy Nilsen i Anticimex.

Etterisolere kjellerrom:

  • Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før 1970. I eldre boliger var ikke kjellerne ment å brukes til oppholdsrom, noe som preger fuktsikringen.
  • Fukten gir grobunn for mugg- og råtesopper. Den dårlige luften blir ikke værende i kjellerrommet, men siver oppover og kan skape problemer for folk som er muggsoppsensitive.
  • Utvendig isolering av kjellervegger gir best sikkerhet mot fuktskader. Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm.
  • Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all isolering på utsiden, bør minimum 1/3 av isoleringen legges utvendig, ifølge Sintef Byggforsk. Ved høyere fuktbelastning, slik som bad, vaskerom og badstue anbefales minimum 2/3. Uorganisk materiale er å foretrekke.

Rense baderomssluk:

  • Bør gjøres minst en gang i året, helst to. Bruk Zalo og en gammel oppvaskbørste til å skrubbe vekk hår- og såpeavfall. Da holdes vannstanden i sluket lav.
  • Høy vannstand i baderomssluket øker faren for at vann siver ut i konstruksjonen hvis overgangen mellom membran og klemring ikke er tett nok.
  • Holdes vannstanden i sluket lav, forhindrer du sannsynligvis vannskade selv om overgang mellom membran og klemring ikke er tett.

Velg land