Hvordan står det til på loftet?

Mange huseiere lider av fuktproblemer på loftet. krypkjeller er best å sjekke om sommeren, men loftet er best å sjekke om vinteren. Vi vil her gi noen enkle tips for å unngå fuktproblemer på loftet.

Vinteren er en kritisk periode for loftet. Når det kalde loftet møter varmen som stiger opp fra boligen dannes det fukt. Samtidig er vinteren den beste tiden for å sjekke loftet. Det er lettere å oppdage fuktproblemer nå enn på sommeren.

Start med å ta en tur opp på loftet. Er det veldig kaldt ute vil det bli frost på undertaket (taket på loftet), noe som indikerer fuktighet på loftet. Se også etter tegn på mugg. Det kan være vanskelig, men ser du masse små svarte prikker eller hvit lo har du sannsynligvis mugg. Men det trenger ikke ha gått så langt, ser du tagn på misfarging kan dette også tyde på fuktproblemer.

Har du fuktproblemer bør du fikse det så fort som mulig for å begrense omfanget av skaden. Omfattende fuktproblemer kan i verste fall føre til råte, som koster mye penger å fikse.

Hva kan jeg gjøre for å hindre fuktproblemer?

Ganske mye. Fuktighet kan være forårsaket av mange ting, for eksempel lekkasje utenfra, kontroller derfor at taket er tett. Se spesielt etter at det er tett rundt gjennomføringer i taket, som rund skorsteinen etc. Videre bør ventilasjonen i boligen kontrolleres for å minske fukttilskudd fra boligen til loftet. Et gammelt hus kan ha fungert bra før i tiden, men er dere en moderne familie med barn som er sannsynlige dusjer og vasker ofte, så blir det mer fukt i boligen og dermed på loftet også. Desto flere som bor i boligen, jo høyere krav stilles til god ventilasjon.

Fremfor alt bør du i størst mulig grad hindre at varm luft når loftet i det hele tatt. Tett derfor alle gjennomføringer til loftet, samt loftsluken som ofte har gamle pakninger som har sett sine bedre dager. Har du spotlights på badet under loftet, så er det bra å se etter at det er tett rundt disse. Om avluftingen til avløpet ender på loftet risikerer du at vakuumventilen fryser fast. Sjekk derfor dette jevnlig.

Tre tips for å unngå fuktproblemer på loftet:

  • Sjekk at taket er helt fritt for lekkasje
  • Kontroller at ventilasjonen i hjemmet fungerer som den skal
  • Tett alt opp til loftet slik at det ikke stiger varm luft opp - gjennomføringer, loftsluke, spotlights og avluftning

Velg land