Husk røykvarslerens dag

De fleste boligbranner oppstår om vinteren, og desember er den verste måneden når det kommer til boligbranner og omkomne i brann.

Kontroller røykvarslerne i huset ditt jevnlig, og bytt batterier minst én gang i året.
1. desember har blitt Røykvarslerens dag slik at det skal bli lettere å huske.

Er røykvarslerne dine over ti år gamle bør de kastes og erstattes med nye. Mange boliger har røykvarslere som kun slår ut ved flammebrann og ikke varsler ved ulmebrann, dette er ikke bra nok.

Installer røykvarslere, gjerne seriekoblede, i alle soverom, stue , kjøkken og vaskerom. Det er viktig med egne røykvarslere i alle barnerom. Dagens barnerom har ofte elektrisk utstyr som tv, pc etc. som kan være mulige brannkilder.

En velfungerende røykvarsler er en rimelig og viktig forsikring mot skader.

Har du eldre eller uføre naboer eller pårørende, hør om de trenger hjelp til å sjekke og eventuelt bytte ut eller bytte batteri i røykvarslerne sine. Det kan være vanskelig for de å få det til selv.

Unngå brann

Av alle skader på bolig, står brann for ca. 45 %. Hovedårsaken til brann er feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. Det er mye du kan gjøre for å unngå brann, eller for å gjøre skadeomfanget så lite som mulig hvis en brann først skulle oppstå.
Her er noen tips:

 • Sørg for at elektrisk utstyr, ildsteder og piper er i forskriftsmessig stand
 • Slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk
 • Begrens bruken av skjøteledninger. Bestill elektriker hvis det er behov for flere stikkontakter
 • Forlat aldri rom med stearinlys tent
 • Flytt søppelkassen vekk fra huset, slik at brann i søppelkasse ikke sprer seg til boligen
 • Godkjent brannslokkingsapparat i hver av boligens etasjer anbefales. Gjerne også en liten skumslokker på kjøkkenet
 • Brannteppe er viktig å ha i huset, bilen, båten og campingvognen. Kan brukes ved alle mindre branntilløp, ikke minst til å slukke komfyrbranner eller redde personer med fyr i klærne
 • Med soverom i andre etasje anbefales fastmontert brannstige. Alternativt repstige som henges over vinduskarmen. Evakueringssele er en selvfølge hvis det er små barn i huset
 • Sørg for at brannslokkingsutstyr er lett tilgjengelig og i god stand
 • Ikke glem hytta! Her må det også finnes fungerende røykvarslere og brannslokkingsutstyr

Rømning

 • Det er viktig å finne ut av boligens rømningsveier
 • Alle bør øve seg på å komme seg ut
 • Avtal på forhånd hvem av foreldrene som tar hvilke barn ut
 • Avtal hvor familien skal samles utenfor boligen, slik at det er enkelt å forsikre seg om at alle er i sikkerhet

Hvor brannsikkert er ditt hjem?

Tanken på brann er skremmende!

I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner hvert år (gjennomsnitt fra 2002 til 2012) og ca. 2/3 av alle branner er i bolighus. Årsaken er som regel uforsiktighet, som å forlate et rom med brennende lys, men tekniske feil er også vanlig.

Brann er alltid lettere å forebygge enn å slukke! Gode forebyggende tiltak er derfor viktig i ditt hjem.

Riktig brannvernutstyr er viktig!

Det finnes mye du selv kan gjøre for å minimere risikoen for brann hjemme, og å ha riktig brannvernutstyr er en viktig del av dette.

Brannvarslere (røykvarslere)

Ved brann er det røyken som er farligst og som forårsaker flest dødsfall. 2 - 3 åndedrag av den giftige røyken kan være nok til å sette deg ut av spill. Installer derfor brannvarslere og velg en som er CE-godkjent.

 • Alle hjem bør ha minst én brannvarsler per etasje
 • Brannvarslere skal alltid plasseres i taket ved rommets høyeste punkt, og minst 50 cm. fra veggene. Det må plasseres brannvarsler i gangen utenfor soverom, og om du sover med lukket dør anbefales også en inne på soverommet
 • Alarm skal høres i fra alle rom og alarmlyden bør være over 60 db
 • Test brannvarsleren minst én gang per måned og etter at du har vært bortreist over tid
 • Bytt batteri og rengjør røykvarsleren én gang per år. Dette kan du gjerne gjøre 1. desember som er røykvarslerens dag
 • En brannvarslers levetid er ca. 8 - 10 år. Gamle varslere håndteres som spesialavfall

Brannslokkere

 • Alle hjem skal ha husbrannslange eller et 6 kilos pulverapparat, og aller helst begge deler. Bruk aldri brannslange på branner i fett, frityr, olje og andre væsker!
 • Det optimale er å ha slokkeutstyr i hver etasje
 • Slokkeutstyret skal plasseres så sentralt og lett tilgjengelig som mulig
 • Brannslangen kontrolleres hvert år ved å rulle ut slangen og sette på vannet. Vær obs på sprekker i slangen
 • Pulverapparat sjekkes hvert kvartal ved å sjekke at manometerpilen står på det grønne feltet. Hvert 5. år skal apparatet kontrolleres av sertifiserte fagpersoner, og hvert 10. år skal det på service

Brannstige og branntau

Mange har montert brannstige eller branntau hjemme, men vet lite om hvordan det brukes. Gjør deg kjent med utstyret og se over det minst én gang per år.

Brannteppe

Et brannteppe er bra å ha i tillegg til andre slukkemidler. Du kan kvele små branner og det er enkelt i bruk. Vær oppmerksom på at brannen kan blusse opp igjen når du fjerner teppet.

Velg land