Nå er beste tiden av året å fuktkontrollere din krypkjeller

Har du krypkjeller så er dette beste tiden av året å måle etter fukt der! Å oppdage skader tidlig kan føre til at du unngår kostbare reparasjoner.

Uteluftsvetilerte krypkjellere er en av de vanligste risikokonstruksjonene i hus. Problemet er når varm sommerluft kommer inn i den svale krypekjelleren kjøles den ned og det blir høy luftfuktighet. Har du krypkjeller så må du ta regelmessig kontroll av den.


- Vi anbefaler at du som huseier tar en titt ned i krypkjelleren din 1-2 ganger i året. Forholdene kan nemlig endres veldig fort, eksempelvis kan rør gå i stykker, eller regn og smeltevann kan renne inn i grunnen. Ting man bør være oppmerksom på er lukt i huset eller krypkjelleren, synlige angrep av mugg eller fuktige sidevegger i krypkjelleren.

Om du har mistanke om fuktproblemer i krypkjelleren, så bør du gjøre en inspeksjon. Det kan være vanskelig å vurdere tilstanden på egenhånd, fordi fuktighet og muggskader ikke alltid er synlig for det blotte øye.

Viser det seg at krypkjelleren din har fuktproblemer, så bør du installere en krypkjelleravfukter. Det er en permanent installasjon som holder fukten på et nivå som gjør at det ikke er mulig at mugg utvikler seg. Fundamentet blir forseglet og luften i krypkjelleren sirkulerer gjennom avfukteren, den innsamlede fuktigheten blir deretter ført ut i bakken.

Tips og råd til å ha hoversikt over fukt i krypkjellere

  • Følg med på vegger nederst på huset og gulvet i første etasje. Om du oppdager fukt, få noen til å utføre en inspeksjon i krypekjelleren
  • Installer en fuktmåler i krypekjelleren og kontroller at trefukten holder seg under 18% fuktkvote
  • Forsikre deg om at bakken heller bort fra huset og at dreneringen rundt huset er bra

Velg land