Er du klar for grillsesongen?

Sommertid er grilltid! Sørg for at sommerkveldene blir til gode minner. Det er alltid lettere å forebygge en brann enn å slukke den.

Enkelte ting kan være greie å ha i bakhodet når vi skal nyte sommerkveldene med grillmat:

 • Plasser alltid din grill støtt og på brannsikkert underlag
 • Tenk på å ha sikker avstand til brennbart material så eventuelle gnister rekker å slukne innen de lander
 • Forlat aldri en tent grill uten oppsikt
 • For mye alkohol sammen med grilling øker risikoen for både personulykker og brann
 • Hold oppsikt over barn og husdyr
 • Ha alltid en telefon i nærheten for raskt å kunne alarmere redningstjenesten
 • Undersøk eventuelle forbud innen du begynner å grille
 • Grill aldri innendørs, i campingvogn eller i telt

Grille med kull

En klassisk grill for kull eller briketter er fortsatt den vanligste måten å grille på.

 • Unngå om mulig å plassere grillen på tregulv
 • Hell på eventuell tennvæske i god tid og la den trekke inn før du tenner på
 • Oppbevar tennvæsken i sikker avstand fra grillen og hell aldri tennvæske på glødende grillkull!
 • Anvend aldri rødsprit, bensin, etanol eller liknende for å tenne
 • Slukk med vann eller dekk over grillen med lokk når du har grillet ferdig. Kontroller at kullet ikke gløder etterpå
 • Tøm aldri ut glødende aske eller kullrester. Husk at asken kan se kjølig ut men allikevel gløde under overflaten, så la den avkjøle seg ordentlig

Grille med engangsgrill

En engangsgrill er et kjært innslag når det skal grilles på tur eller i parken, men det er viktig å være forsiktig da de lett kan forårsake brann.

 • Husk at selv om gresset under grillen kjennes fuktig, tørkes det ut av varmen og kan antennes
 • Vær nøye med sikkerhetsavstand til alt som kan ta fyr
 • Ha alltid vann i nærheten så du raskt kan slukke
 • Slukk engangsgrillen nøye når du har grillet ferdig
 • Kast aldri en varm engangsgrill i søppelkassa

Grille med gass

Det er mer og mer vanlig å ha gassgrill hjemme. Gassgrillen gir deg mulighet til å forberede god mat raskt og enkelt.

 • Når grillen ikke anvendes skal gassen alltid stenges av med hovedkranen
 • Kontroller at slanger og koblinger er hele og tette. Dette kan gjøres ved å pensle på såpevann på slangen og se om det oppstår bobler i såpen. I så fall må slangen byttes
 • Gjør regelmessig ren grillen da fettavlagringer kan antennes
 • Begynner det å brenne, steng gassventilen umiddelbart
 • Brann i gassgrill skal ikke slukkes med vann – anvend pulverapparat/CO2-apparat eller brannteppe

Grille med elektrisk grill

En elektrisk grill blir raskt varm og kan være et bra og sikkert alternativ. Kontroller at ledninger og kontakter er hele.

 • Gjør regelmessig ren grillen da fettavlagringer kan antennes
 • Oppbevar grillen på et tørt sted
 • Brann i elektrisk grill skal ikke slukkes med vann – anvend pulverapparat/CO2-apparat eller brannteppe

Velg land