Disse sykdommene spres av rotter og mus i Norge

Gnagere som mus og rotter trives overalt der mennesker holder til. Høsten er høysesong for besøk av disse ubudne gjestene. Men vær forsiktig hvis du får dem i hus.

Før i tiden var rotter en stor fare for mennesker ved at de brakte med seg ukjente sykdommer fra andre kontinenter. På verdensbasis er rotter fremdeles bærere av en hel del smittsomme virus- bakterie- og parasittsykdommer som kan være farlig for mennesker. I dag er vi lite bekymret for slik smittefare i Norge, men både rotter og mus kan spre diaréfremkallende bakterier som salmonella. Den norske klatremusen kan i tillegg overføre et alvorlig virus, kalt musepest.

– Dersom det har vært mye rotter eller mus i rom hvor folk skal oppholde seg, bør det rengjøres godt. Skal du fjerne lort bør du bruke en våt klut, ettersom kosting og støvsuging kan føre til at partikler med smitte virvles opp og innåndes. Munnbind og gummihansker kan brukes for ekstra beskyttelse, sier Stein Norstein, skadesjef og biolog i Anticimex.

Her er sykdommer spredd av gnagere i Norge:

Leptospirose (Leptospira interrogans, Weils sykdom) er en akutt bakteriesykdom som spres gjennom urin fra smittede rotter og husdyr, som regel via infisert vann. Infeksjonen kan være mild og forbigående, men det kan også oppstå alvorlig sykdom. Forekommer sporadisk i Danmark og Sør-Sverige, sjelden i Norge.

Salmonella (S. enteritidis og musetyfus, S. typhi-murium) er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon hos mennesker. Bakterien finnes i lort fra rotter, mus, fugl og andre dyr. Spres til mennesker via infisert mat og drikke eller innåndet støv.

Yersinia enterocolitica er en bakterie som kan forårsake mageinfeksjonen Yersiniose hos mennesker. Relativt vanlig i Norge, og årlig registreres det mellom 50 og 100 tilfeller. Bakterien kan ha sammenheng med rotter.

Harepest (Francisella tularensis, Tularemi) er en infeksjon hos gnagere som også kan spres til mennesker. Sykdommen har et variert forløp, og kan vise seg som halsbetennelse, sår i huden som ikke vil gro, lungebetennelse eller mageinfeksjon. Bakterien spres gjennom kontakt med døde lemen, mus, hare og bever. Vanlig forekommende i Norge.

Musepest (Nephropathia epidemica, Puumalavirus) spres med lort fra mus. Det er to typer mus som sprer musepest her i landet, klatremus og rødmus. Influensaliknende symptomer som kan utvikle seg til rygg- og magesmerter samt nyresvikt. I verste fall kan sykdommen være dødelig for mennesker, men dette er svært sjeldent. Vanlig forekommende i Norge.

Allergiske reaksjoner mot rotter er vanlig hos folk som steller burrotter eller har tamrotter. Rotter har tre allergener; i spyttet, i urinen og i hudpartikler (flass). Rottene steller pelsen ved å slikke seg, og derfor vil også rottehår ha allergener.

Velg land