Musesikring - hjem og hytte

Musesikring er den beste måten å forhindre et museproblem

Om din bolig har sprekker eller åpninger i fasaden, så er det stor risiko for at musen plutselig dukker opp innendørs.

Å oppdage mus innendørs er skremmende for de fleste, det kan også forårsake store skader om man ikke bekjemper musen.

Mus kan forårsake brann- og vannskader, samt være en smittespreder som fører til sykdom hos oss mennesker.

For å bekjempe mus som har tatt seg inn i huset eller hytta kan man sette ut klappfeller. Det er lurt å kjøpe noen litt kraftige for å redusere risikoen for at musen slipper unna. Vi anbefaler å bruke et tynt lag med peanøttsmør som åte. For å hindre at det kommer flere mus inn, så må man iverksette sikringstiltak snarest.

Sikre bygget utvendig og innvendig

Visste du at en mus kan ta seg inn gjennom et 6-7 mm lite hul, det er derfor viktig å gå over hele huset eller hytten og tette utsatte plasser.

Et bygg må sikres både innvendig og utvendig for å oppnå best resultat. Man bør sjekke musebånd under kledning, se etter åpninger i dører, vinduer, ventiler, og rørgjennomganger, undersøke alle sprekker, vegger, gulv og andre steder der de kan finne veier inn. Åpne veier tettes eller dekkes med nett, metallplate eller annet egnet materiale.

Du kan lese mer om mus her...

Trenger du hjelp med musesikring?

Å avdekke alle inntrekksveier og tette/sikre dem kan være vanskelig om man ikke vet hva man skal se etter. Anticimex kan bistå deg med både inspeksjon og sikring mot mus. Under vår inspeksjon kommer vi også med tiltak du selv kan gjøre. Det kan være å sikre søppelhåndteringen mot gnagere, male veggene med en glatt maling slik at dyrene ikke får feste, ta bort klatrevekster på fasaden etc.

Vi går gjennom en sjekkliste og ser til at alle utsatte steder er tette, om vi avdekker avvik under inspeksjonen så vil du få tilbud på sikring fra Anticimex. Pris på musesikring variere ut i fra omfanget på jobben som skal utføres.

Velg land