Melmidd

De er usynlige for det blotte øye, men mel som er infisert av melmidd får ofte en rødlig farge. Matvarer man tror er angrepet av midd er uegnet som mat på grunn av sykdomsfare, støv fra infisert mel kan gi allergiske reaksjoner.

Vanlige problemer

Midd lever ofte i mel- og grynvarer samt kraftfôr.

Midd livnærer seg på alt av mat, som mel og ost, til høy og halm, som ofte inneholder muggsopp.

Tips og råd

Velg land

    ring oss 41 41 41 28