Trygg mat

Det er mange krav til deg som håndterer mat

Næringsmiddelforetak er ansvarlige dersom noe går galt og du må derfor hele tiden ligge ett skritt foran.

Du må ha gjennomførte rutiner som fører til Trygg Mat i din bedrift. Ved å jobbe med HACCP og egenkontrollprogram for din bedrift, minimeres risikoen for å forårsake matforgiftning.

Med Anticimex Mattrygghetsavtale får dere en erfaren partner som hjelper dere med de forandringene som må gjennomføres for å oppnå høy mattrygghet. Det inngår i tjenesten at vi hjelper dere med deres IK-mat system, følge opp hvordan det fungerer i det daglige arbeidet og motiverer personalet. 

Hva er egenkontroll?

Egenkontroll er alt du gjør for å sikre at næringsmidlene du håndterer er trygge og følger reglene for god hygiene, d.v.s. at de ikke håndteres på en måte som resulterer i en risiko for at det endelige produkt er skadelig, eller på annen måte uegnet for konsumering.

Egenkontrollen skal være et levende system. Dette betyr at driften må revideres regelmessig. Denne såkalte Internrevisjonen bør utføres minst årlig eller når noe som kan påvirke virksomheten endres.

Egenkontrollen kan deles inn i to deler: Grunnforutsetninger HACCP.

Eksterne krav

Når du arbeider med forvalting av næringsmidler, er det noen regler og retningslinjer som må følges.

Reglene gjelder for alle

Det finnes regler alle som håndterer næringsmidler må følge. De gjelder i alle ledd av næringsmiddelkjeden, fra produksjon, tillaging, import, transport til salg og servering til den enkelte forbruker. Reglene gjelder for både store og små selskap.

Felles hygieneregelverk i EU og EØS

Et nytt hygieneregelverk trådte i kraft 1. mars 2010, og ble felles for hele EU og EØS. Den generelle delen av regelverket ble tatt inn i Næringsmiddelhygieneforskriften, og erstattet den gamle Hygieneforskriften. Der den gamle hygieneforskriften stilte detaljerte krav til blant annet matvarer og temperaturer, er EU-forordningen mer generell. Lovverket skal i utgangspunktet være likt for alle medlemsland, men det gis rom for noen egne krav. Norge har derfor beholdt temperaturkravene til kjølelagring og varmholding som utfyllende nasjonale bestemmelser.

Sertifisere mot en standard?

I tillegg til de lover og retningslinjer som må følges når du håndterer næringsmidler har det blitt stadig vanligere for næringsmiddelbedrifter å velge å sertifisere mot en standard. Grunnen kan være at du trenger en ekstern kontroll på virksomheten din, men mer vanlig er det at kravet er satt av en kunde. Ved å sertifisere virksomheten din, viser du at du lever opp til et visst nivå av krav og kan vise dine kunder at du oppfyller deres krav. I dag finnes det en rekke standarder å sertifisere mot.

Velg land