HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) er et anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien, særlig med hensyn til forurensning av mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer.

HACCP-systemet sikrer at alle helsefarer som utgjør en risiko innenfor mattrygghet er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå. Kravet til farevurdering er obligatorisk for alle som driver med næringsmidler og det et sentralt kontrollpunkt når Mattilsynet utfører sin kontroll hos din virksomhet.

HACCP – 7 prinsipper

  1. Fare-/ risikoanalyse - identifikasjon av mulig risiko fra råvare til produktet blir spist, vurdering av sannsynlighet for risiko og fastsetting av forebyggende tiltak
  2. Identifiser kritiske kontrollpunkter (KKP) der risiko kan elimineres eller reduseres
  3. Fastsette kritiske grenseverdier
  4. Etabler et system for overvåking av KKP
  5. Etabler tiltak for hva som skal gjøres når registreringer indikerer at KKP er utenfor grenser
  6. Verifisering - HACCP-systemet fungerer effektivt og følges
  7. Opprettelse av dokumentasjon

Les mer om vår tjeneste innen mattrygghet her...

Anticimex leverer digitalt IK-Mat system med risikoanalyse (HACCP) tilpasses din virksomhet, uansett bransje. Fyll ut skjemaet under og motta tilbud i dag.

Velg land