Lus

Felles for dem er at de er sterkt knyttet til vertsdyret de lever av. Mennesker kan angripes av 3 typer lus: hodelus, kroppslus og flatlus. Hodelus er den mest vanlige, mens flatlusa og kropsslusa er sjelden i Norge. Hodelus forekommer vanligvis blant barn og ungdom.

Lusen kan bli 1-3,5 mm.

Vanlige problemer

Hodelus (Pediculus humanus capitis)

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, det er heller tilfeldigheter som spiller inn. Den vanligste måten for hodelus å spre seg på, er fra hode til hode. Av og til kan de også spres ved hjelp av hårbørster, kammer, luer eller capser (spredning via sengeklær og andre klær er lite sannsynlig). For å gardere seg mot spredning fra klær kan disse fryses i ett døgn.

Kroppslus (Pediculus humanus) og flatlus (Pthirus pubis)

Kroppslus finnes over hele verden, men er svært sjelden i Europa og finnes normalt bare på personer med dårlig hygiene og som bruker samme klær over lengre tid. Kroppslus kan spre sykdommer. Flatlus finnes også over hele verden, men er mer og mer uvanlig i Norge. Den spres for det meste mellom personer gjennom seksuell omgang. Flatlus sprer ikke sykdommer.

Tips og råd

Hodelus (Pediculus humanus capitis)

Hodelus suger blod i hodebunnen og bittene kan gi kløe. For å bli kvitt hodelus må man benytte lusemiddel som kjøpes reseptfritt på apotekene, eller fjerne lusa ved hyppig kjemming. Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt. For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig.

Flatlus (Pthirus pubis)

Flatlus suger blod og bittene gir kløe, og finnes som regel i hårene rundt kjønnsorganer og under armhulene. Flatlus må behandles med lusemiddel, og lus samt eventuelt hår med egg fjernes med pinsett.

Kroppslus (Pediculus humanus)

Den bekjempes ved god kroppshygiene samt skifting av tøy. Lus og egg i klær dør ved klesvask over 60 grader eller noen timer i fryseboksen.

Velg land