Humle

I Norge er det registrert mer enn 30 arter med humler. Den vanligste er lys jordhumle, denne går sjelden i hus.

Humler trives der de er kjent og vender tilbake til de samme stedene så lenge de finner nektar der. De trives også på blomsterrike enger og hager.

Vanlige problemer

Humler er ikke aggressive, men har muligheten til å forsvare seg selv. Dronene har ikke brodd. Humler angriper bare når de er stresset eller sinte.

Humlestikk gir sjelden større symptomer enn rødfarge og en hevelse, men noen mennesker kan være overfølsomme mot humlestikk og vil reagere kraftig på et stikk. Det er da viktig å kontakte lege snarest!

Tips og råd

Trehumle er den arten som oftest slår seg ned i hus, men andre arter kan også unntaksvis gjøre det. Humler gir normalt ikke problemer selv om de har slått seg ned i huset eller i umiddelbar nærhet av mennesker. Bolet bruker de bare i en sesong, og humlebol kan lett fjernes om vinteren når alle humlene er borte. Tomme humlebol i hus er greit å fjerne fordi restene av bolet kan gi mat til andre insekter. Humler bygger ofte bol i gamle musebol, slik at musesikring av boligen kan være fornuftig.

Humlene er våre flinkeste bestøvere av planter og gjør en veldig nyttig jobb, derfor er det ikke ønskelig å drepe humler eller fjerne aktive bol. Skulle det være absolutt nødvendig å fjerne et aktivt humlebol kan Anticimex hjelpe til med dette.

Velg land