Hjelp med skadedyr

Rotter og mus kjenner de fleste til. De etterlater seg spor som lett legges merke til. Andre skadedyr er vanskeligere å oppdage og kan gjøre mye skade før de avsløres, for eksempel veggedyret som gjemmer seg godt i sprekker. Pelsbillen som legger sine egg bl. a. under tepper, i tekstiler og skinn kan gjøre mye skade i det skjulte.

Å bekjempe skadedyr er ikke en "Gjør-det-selv-jobb"

Lenge var lopper og møll de store problemene. Nå er de ikke lenger så vanlige. Dagens problemer er forskjellige arter av klandere, tyvbiller, melbiller og mer enn noen andre; rotter og mus, veggedyr og maur.
Men skadedyrene kan holdes under kontroll. Forutsetningen er at man anvender de rette midler og metoder samt benytter fagfolk til bekjempelsen.

Vanskelig å oppdage

Det er ikke alltid så lett å oppdage skadedyrene. Ta f. eks. husbukken som er så godt skjult inne i trevirket at det kan være omtrent umulig å avsløre et angrep uten å ha inngående fagkunnskap. Mange har husbukk uten å ha den minste mistanke på tross av at larvene har gravd ganger i takbjelker o.l. i flere år. På denne måten er de bærende konstruksjonene i huset blitt i stadig dårligere forfatning.

Riktige preparater og metoder

Om du nå skulle oppdage et skadedyr, er det ikke bare å kjøpe den første og beste sprayflasken med insektmiddel. Du bør være klar over vanskelighetene og den risiko som kan oppstå. Det er ikke bare skadedyrene som reagere på preparatene, men også mennesker og omgivelsene. Derfor bør bekjempelsen utføres fagmessig og med riktige preparater og metoder. Kunnskap om hvordan skadedyrene kan oppdages er også nødvendig.
Jo tidligere skadedyr avsløres, desto mindre skade rekker de å utføre. Ring derfor Anticimex omgående hvis du oppdager noe.

Kontakt Anticimex før noe skjer

Inngå en avtale før du rammes av skadedyrproblem så du ikke risikerer uventede og ofte følbare utgifter. Dessuten gjelder det ikke bare beskyttelse av verdien av hus og hjem, men også trivsel for hele familien.

Velg land