Fleskeklanner

Fleskeklannene kan komme inn i huset utenfra, hvor de gjerne lever i fuglereir eller døde dyr. Dyrefôr som man lagrer i huset lenge blir fort et yndet sted for fleskeklannene å formere seg i.

I våre hus lever billene av blant annet kjøtt, ost og tørket fisk i tillegg til dyrefôr. De kan også skade skinn. I naturen lever de av dyrerester som døde smågnagere, gamle vepsebol eller rester i fuglereir.

Når larvene forpupper seg kan de gnage seg inn i hardt materiale som tre. Utviklingstiden fra egg til bille tar ca 2-3 måneder avhengig av temperatur.

Billene har en oval kroppsform som er fra 6-12 mm. Husklanner er ensfarget sort eller mørkebrun, mens fleskeklanner gjenkjennes med et lyst tverrbånd med 6-8 små sorte prikker på. Larvene er 10-15 mm lange, mørkebrune med kraftig behåring.

Vanlige problemer

I husholdningen vår spiser fleskeklannere rester av bl.a. kjøtt, ost og tørket fisk. De kan også skade skinn. I naturen lever de av animalske produkter som døde dyr og rester av gamle reir. Fjorårets etterlatte vepsebol kan også være en matkilde.

Ved forpupning kan larvene gnage seg gjennom harde materialer som f.eks. tre. Utviklingstiden fra egg til bille er vanligvis 2-3 måneder.

Tips og råd

Tøm skap og hyller, ta bort eventuelt hyllepapir. Rengjør skuffer og skap nøye. Bruk helst støvsuger for å få bort dyr og smuler fra alle vinkler og kroker. For å være sikker på at insektene ikke sprer seg bør støvsugerposen forsegles med en plastpose som knytes igjen og fryses før man kaster den i søpla.

Undersøk varene nøye før de settes tilbake. Angrepne varer kastes. Før de kastes bør de legges i en tett forpakning/pose så de ikke sprer seg, og deretter fryses i en uke eller oppvarmes til over 55°C i mer enn en time. Lett angrepne varer kan også varmebehandles eller fryses.

Velg land