Finansiell informasjon

Konsernets nettoomsetning 2018 var 6,5 milliarder SEK.

Kompetanseområdet Bolig fortsetter å vokse og ta markedsandeler.

I løpet av de siste årene har Anticimex tegnet flere strategisk viktige avtaler som gjør at vi har passert milepælen to millioner kunder.

Som en del av vår forretningsutvikling har Anticimex fortsatt å investere i utvikling av nye tjenester.

Du kan lese vårt årsregnskap her...

Velg land

    ring oss 41 41 41 28