Brødbille og Tobakksbille

Tobakksbillen (Lasioderma serricorne) angriper også nikotinnholdige varer tross at nikotin tidligere ble benyttet som bekjempningsmiddel mot insekter.

Billene er rødbrune og 2-4 mm store. Larvene ser ut som et kommategn og blir 2-3 mm store. Brødbillene har punktrader på oversiden. Dette har ikke tobakksbillen. En annen måte å skille mellom billene på er at brødbillene har trådformede antenner med en tredelt klubbe i enden, mens tobakksbillen har sagtannede antenner.

Billene av begge arter kan fly og søker seg gjerne mot lys, som for eksempel vinduer og lamper. De lever i omtrent en måned.

Vanlige problemer

Siden billene er i slekt med borebiller liker de å grave ganger i harde produkter. Du finner dem vanligvis i hardt brød, pasta, tørkede grønnsaker, nøtter og krydder. Angrepet brød får hull, lik hullene man kan få i møbler angrepet av borebiller. Hullene er utganger for ferdig utviklet biller. Har du lest om ”mark i brød” i gamle romaner? Det var brødbillelarver som angrep brødet.

Tips og råd

Skadedyr i mat du har hjemme kommer ofte fra nyinnkjøpte varer, men de kan også komme fra nærmiljøet. Orden og godt renhold er av stor betydning. Skitt og smuler i kriker og kroker er utmerkede levevilkår for insektene. Renhold er viktig. I kjøkken- og matskap er det en fordel å bruke tette plastbokser til oppbevaring av mat. Et annet forbyggende tiltak er å oppbevare mat så kjølig som mulig. Varer som er gått ut på dato bør kastes.

  • Tøm skap og ta ut hyller
  • Støvsug overalt. Vær spesielt nøye ved lister, sprekker og i kroker. Støvsugerposen fryses eller kastes etterpå.
  • Sjekk matvarer nøye før de settes tilbake. Kast varer som er angrepet. Er varene kun lett angrepet eller man mistenker at de er angrepet kan de reddes ved å fryse dem i noen dager.

Velg land