Vi har blitt Great Place To Work sertifisert!

Anticimex + Great Place to Work = sant

Anticimex har blitt Great Place to Work-sertifisert! Våre engasjerte medarbeidere skårer vår felles arbeidsplass vesentlig bedre enn gjennomsnittet av norske bedrifter på faktorene troverdighet, respekt, rettferdighet og stolthet. Dette er viktig, når vi hver dag står på og jobber med å løse våre kunders problemer og setter nye standarder for bransjen. 80% av våre ansatte svarer at «alt i alt er Anticimex er et flott sted å arbeide» og det er kanskje den hyggeligste tilbakemeldingen man kan ønske seg.

Administrerende direktør Rasmus Bokvist tok imot prisen og vektla spesielt de ansattes engasjement:

«Jeg er utrolig stolt over å motta denne sertifiseringen på vegne av Anticimex og alle våre engasjerte medarbeidere. Vi er et selskap i vekst med mange krevende oppgaver foran oss og vår fremgang er helt avhengig av engasjerte medarbeidere som ønsker å utvikle selskapet videre. Vi har fortsatt mye forbedringsarbeid foran oss, men sammen kan vi alle bidra til å gjøre ting litt bedre hver dag og den reisen gleder jeg meg til.»

Anticimex fortsetter samarbeidet med Great Place to Work og jobber videre med kultur- og forbedringsarbeidet i selskapet. Gode resultater kommer ikke av seg selv, her må vi jobbe målrettet for å videreutvikle og løfte vår felles arbeidsplass i årene som kommer.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28