Norske boliger trenger vedlikehold for minst 170 milliarder kroner

I snitt bør hver norske bolig repareres for knapt 100.000 kroner for at bad, drenering, tak og avløp skal holde god standard. Det viser tall fra If og Anticimex.

Det er en grundig, teknisk og uavhengig gjennomgang av mer enn 70.000 norske boliger som avslører det enorme vedlikeholdsbehovet på den norske boligmassen.

Med stadig økende utfordringer knyttet til klimaendringer, blir det enda mer viktig med godt vedlikehold fremover.

- Det er ille å se hvor dårlig teknisk stand mange boliger er i. Det kan se ut som om det er mer populært å bruke penger på ny terrasseplatting enn å ruste opp et bad eller ordne med drenering. Rent økonomisk er dette en uklok prioritering. Jevnlig vedlikehold er det beste. Boligen er vår største investering, og det kan bli svært dyrt ikke å ta vare på den, sier Jann O. Brevig, ansvarlig for If Boligsjekk hos forsikringsselskapet.

120 gratis sjekkpunkter gir forutsigbare vedlikeholdsutgifter

If Boligsjekk ble lansert i 2012 for å gi kundene bedre oversikt over tilstanden til boligen for å unngå store, uforutsette utgifter. Undersøkelsen består av hele 120 ulike sjekkpunkter både innvendig og utvendig, fra kjeller til loft. Ifs gjennomgang blir utført av spesialutdannede inspektører fra Anticimex. Nylig bestemte If seg for at det unike konseptet skal utvides til å gjelde hele Norden.

- Planen vår er å sjekke mer enn 40.000 hus i Norden hvert eneste år fremover, 15.000 i Norge.

- Vi gir kundene våre et servicehefte på boligen sin. De får bedre oversikt over vedlikeholdsbehovet, og det vil bli færre skader med godt vedlikehold. Skal du senere selge huset, gir det deg også et fortrinn, sier Brevig.

Godt bilde av den tekniske standen til norske boliger

Hvis feilprosenten på de 70.000 boligene er representativ for de 1,776 millioner boliger som ifølge SSB finnes i Norge, vil det koste mer enn 170 milliarder kroner bare å bli kvitt potensielt kostbare feil på bad, drenering, tak og avløp.

Det utgjør nærmere 100.000 kroner i gjennomsnitt per bolig.

- Jeg tror dette gir et godt bilde av den tekniske standen til boligmassen i Norge. 70.000 sjekkede boliger over hele landet gir et godt grunnlag for vår oversikt. Husk at dette vedlikeholdsetterslepet bare gjelder for skader og vedlikeholdsbehov på bad, drenering, loft, tak og avløp. Dette er gjerne de skadene det er dyrest å få gjort noe med, sier Roy Malmo Nilsen fra Anticimex.

Slik fordeler vedlikeholdsetterslepet seg:

Gjennomgangen av det enorme datamateriale viser at vedlikeholdskostnadene fordeler seg slik på de ulike punktene:

  • Tre prosent, eller rundt 50.000 bad, er i så dårlig stand at det trengs umiddelbare utbedringstiltak. Nesten 85 prosent av de sjekkede badene fikk tilstandsgrad 2, noe som betyr at det er skader og nødvendige vedlikeholdsbehov som må utbedres, uten at det ennå er oppstått en direkte funksjonssvikt. Snittkostnad per skade på et bad ligger ifølge beregninger utført av If på 200.000 kroner. For skader og vedlikeholdsbehov av type tilstandsgrad 2 har vi beregnet disse til en tredjedel av en totalskade.

Totale utbedringskostnader for norske bad er på rundt 110 milliarder kroner.

  • Hvert femte undersøkte bolig hadde feil og vedlikeholdsbehov ved dreneringen. En gjennomsnittlig dreneringsskade koster det fra 50.000 kroner til over 150.000 kroner å utbedre.

If og Anticimex anslår at det samlede vedlikeholdsetterslepet her ligger i overkant av 18 milliarder kroner.

  • Hver fjerde bolig hadde feil og vedlikeholdsbehov knyttet til tak. Skader i tak fører i mange tilfeller til at du både må skifte undertak, sløyfer og lekter. Det kommer fort på rundt 250.000 kroner. De mildere, ikke akutte skadene kan beløpe seg ned mot en tredjedel av dette, eller rundt 60.000 kroner.

Samlet anslår If og Anticimex at vedlikeholdsbehovet for tak i den norske boligmassen ligger på rundt 38 milliarder kroner.

  • Dårlige renner, avløp og beslag gir høyere fuktbelastning på materialer, konstruksjoner og i verste fall lekkasjer inne i boligen. Statistikk fra If Boligsjekk viser at mer enn hver åttende norske bolig, eller 13 prosent har feil på dette punktet som krever utbedring innen rimelig tid. Snittkostnaden på en slik utbedring ligger mellom 25.000 kroner og 75.000 kroner - avhengig av alvorlighetsgraden.

If og Anticimex anslår at det vil koste i overkant av 5,8 milliarder kroner å utbedre dette.

Les mer om Boligsjekk her...

Fakta om tilstandsgradene

Tilstandsgrad 3: Dette er total funksjonssvikt, som ved en aktiv lekkasje på taket, badet og drenering. Får du denne tilstandsgraden anbefales det å få utført tiltak umiddelbart.

Tilstandsgrad 2: Her er det påvist feil, skader og slitasje men alvorlighetsgraden er ikke slik at det umiddelbart må utbedres Du har med andre ord litt tid på deg, men det er ingen som helst tvil om at en utbedring er nødvendig.

Tilstandsgrad 0 og 1: Tilstandsgrad 0 er feilfritt, mens tilstandsgrad 1 betyr at det er noe slitasje, men det er i ok stand og tiltak er ikke nødvendig.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28