Automatisk Slokkeanlegg

Har du utstyret i orden?

Det er pålagt å ha installert forsikringsgodkjent automatisk slokkeanlegg mot brann i frityr, uansett størrelse på frityrkokeren. Det gjelder også bedrifter som allerede har forsikring. Vilkårene er like hos alle norske forsikringsselskaper, og de lyder: "Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett, skal ha automatisk slokkeanlegg."

Systemet som Anticimex leverer tilfredsstiller disse kravene og finnes i 5 forskjellige størrelser slik at det tilpasses behovet i din bedrift, enten du har store anlegg eller en enkel frityrgryte. Slokkeanlegget har varmedetektorer som løses ut ved brann, og kan også utløses manuelt.

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig. Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Velg land