Boligsalgsrapport

Anticimex er en av Norges ledende aktører innen boliginspeksjoner, og våre bygningssakkyndige gjennomfører over 15 000 slike inspeksjoner årlig. Anticimex er også et forsikringsselskap, og er blant annet ledende på Boligselgerforsikring i Sverige.

Med dette som utgangspunkt har Anticimex Forsikring utviklet et unikt forsikringskonsept for det norske boligmarkedet der Anticimex selv leverer Boligsalgsrapporten som en integrert del av Boligselgerforsikringen.

Målet er å bidra til å trygge bolighandelen ytterligere for alle involverte parter gjennom først å påta seg ansvaret for å utarbeide gode grundige rapporter, og deretter stå den forsikringsmessige risikoen knyttet til selgeransvaret etter at bolighandelen er gjennomført.

Resultatet er at Anticimex kan tilby Boligselgerpakken som skal gi deg som kunde flere fordeler.

Boligselgerpakken inneholder

  • Boligselgerforsikring til redusert pris
  • Anticimex Boligsalgsrapport
  • Våtromsbevis inkludert i Boligsalgsrapporten

Våtromsbevis

Inspektøren fra Anticimex kan utstede et våtromsbevis som er utviklet i samarbeid med If forsikring. Beviset gjelder på ett eller flere bad/våtrom i boligen dersom disse tilfredsstiller visse byggtekniske krav. Våtromsbeviset har en gyldighet på 4 år, og vil ligge vedlagt Boligsalgsrapporten i salgsoppgaven. Dokumentert tilstand på våtrom har en stor verdi både for boligselger og boligkjøper.

Boligsalgsrapporten

Boligsalgsrapporten er basert på Norsk standard 3600, og innebærer en grundig sjekk av hele boligen utført av en av Anticimex sine dyktige bygningsinspektører. Rapporten fungerer også som grunnlag for utstedelse av et eventuelt våtromsbevis, og det er rapporten som gjør at Anticimex sin risikovurdering i forhold til Boligselgerforsikringen gjør at du som kunde kan tilbys denne forsikringen til en redusert pris.

Klikk her for å lese om boligselgerforsikring og skademelding...

Velg land

    ring oss 41 41 41 28